Skip to content

Beleidsplan en financieel

Beleidsplan Stichting Rolstoelbus Heerhugowaard (Bus Thijs)

Inleiding

Dit is het beleidsplan 2016-2020 van de Stichting Rolstoelbus Heerhugowaard (voorheen Stichting Steunfonds voor het Busje van de Raatstede) In dit tijdvak wil de stichting een aantal materiële zaken verwezenlijken die belangrijk zijn voor onze cliënten Wij vervoeren en begeleiden ouderen en/of mensen met een beperking, die gebruik moeten maken van een gewone of elektrische rolstoel en die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer,  voor een bezoek aan familie, vrienden of bekenden. Het is belangrijk dat zij de contacten buitenshuis onderhouden, om zoveel mogelijk eenzaamheid te voorkomen. Zonodig worden mensen van hun kamer opgehaald.

Doelstelling

De stichting is opgericht in 1982 en zetelt in Heerhugowaard. De doelstelling van de stichting is  het comfortabel vervoer aanbieden aan iedereen die gebruik moet maken van een gewone of elektrische rolstoel. Ook als u tijdelijk een rolstoel gebruikt kunt u voor vervoer bij ons terecht. Heeft u geen rolstoel, maar bent u welslecht ter been, dan stellen wij u voor de rit een rolstoel ter beschikking.

De stichting biedt vervoer zonder winstoogmerk. Onze kilometerprijs is slechts gebaseerd op de kosten voor aanschaf, onderhoud en vervanging van de bus. We zijn onafhankelijk van de gemeente en ontvangen geen subsidies. Onze extra onkosten worden gedekt door donaties van particulieren en stichtingen.

Werkzaamheden

Het bestuur van de stichting komt minimaal 4 maal per jaar in vergadering bijeen. Tijdens elke vergadering wordt de voortgang van de activiteiten besproken. Tevens komt de financiële verantwoording aan de orde.

De stichting financiert de kosten van onderhoud en exploitatie van de rolstoelbus, deze bus wordt gebruikt voor uitstapjes van de bewoners van verzorgings- en verpleegtehuizen in Heerhugowaard en omstreken. Daarnaast kan elke bewoner tegen een kleine vergoeding gebruik maken van de rolstoelbus voor individuele doeleinden.

Ontwikkelingen en verwachtingen

De stichting organiseert regelmatig acties om geld in te zamelen, zoals de jaarlijkse loterij in De Raatstede, welke wordt gebruikt voor de kosten voor onderhoud en exploitatie van de rolstoelbus.

Financieel verslag en begroting Stichting Rolstoelbus Heerhugowaard (Bus Thijs)

Bus Thijs – jaarverslag 2020 en begroting 2021

Back To Top